Onze Zekerheden

ANVR

Pelikaan Travel (lidnummer: 05520/ UID-KvK CHE-454.672.510) is aangesloten bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen en bij de Vereniging van ANVR-Reisorganisatoren. Als lid van de ANVR is Pelikaan Travel gebonden aan strenge normen voor het lidmaatschap. De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Op het boekingsformulier moet je aanvinken dat je voor boeking kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de specifieke voorwaarden uit de ANVR-Reizigersvoorwaarden die van toepassing zijn op jouw boeking. Bekijk hier de ANVR-reizigersvoorwaarden

SGR

Pelikaan Travel is aangesloten bij Stichting Garantiefonds Reisgelden (lidnummer: 3747). Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de reizen die door Pelikaan Travel worden uitgevoerd. De SGR-garantie houdt in dat je het vooruitbetaalde reisgeld terugkrijgt als jouw reisorganisatie door financieel onvermogen de reis niet kan uitvoeren of de overeengekomen tegenprestatie niet kan worden nagekomen. SGR staat garant voor jouw vooruitbetaalde reisgeld of zorgt er bijvoorbeeld voor dat jouw verblijf of terugreis in dit soort situaties alsnog wordt betaald. Op de website van SGR kun je zien dat Pelikaan Travel daadwerkelijk is aangesloten en kun je de garantievoorwaarden nalezen

Sinds 1 februari 2021 betaalt iedere consument die een reis boekt bij een bij SGR aangesloten reisorganisatie € 5 per persoon per boeking. Jarenlang was garantie op jouw geboekte vakantie gratis, maar ook na de coronacrisis moet het garantiefonds er voor je zijn, zodat je onbezorgd op reis kunt blijven gaan.

Calamiteitenfonds

Pelikaan Travel is aangesloten bij het Calamiteitenfonds. Wat houdt dit in? Stel, je bent zorgeloos op vakantie maar tijdens de reis doet zich op uw bestemming een abnormale en onverwachte gebeurtenis voor. Zoals bijvoorbeeld een natuurramp. Of er breken ernstige onlusten uit. Grote kans dat sommige onderdelen van de reis moeten worden aangepast of onderbroken. En daar kunnen kosten mee gemoeid zijn.  De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat je als reiziger deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:
– (een deel van) jouw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
– de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij je vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

(https://www.calamiteitenfonds.nl/)

SGRZ

Pelikaan Travel is ook aangesloten bij de SGRZ (lidnummer: 17207). SGRZ biedt een garantie voor als er onverhoopt een faillissement wordt aangevraagd bij aanbieders van groeps- en incentivereizen schoolreizen en zakelijke reizen. De opdrachtgevers van deze reizen zijn bedrijven, ondernemingen, groepen, etc. Zie voor de exacte voorwaarden de garantieregeling van SGRZ. (https://www.sgrz.nl/)